Hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 15/8, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTT&DL, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, GS-TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết: Hội thảo góp phần đánh giá đúng vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, văn hóa soi đường quốc dân đi. Qua đó, luận giải một khía cạnh từ góc độ gia đình, dòng họ trong xây dựng, phát triển văn hóa, bồi đắp tri thức cho công dân Việt Nam.

72 báo cáo tham luận gửi về hội thảo của các nhà khoa học, các cấp hội, gia đình, dòng họ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan... là bức tranh nhiều nét chấm phá của phong trào xây dựng các mô hình xã hội học tập, và mối quan hệ khắng khít giữa các mô hình này với việc gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc, đi đúng định hướng của Nghị quyết 33/NQ-TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước...có

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hội thảo, góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm phát huy sức mạnh con người Việt Nam, gắn với giữ gìn hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia. Gia đình là tế bào của xã hội, duy trì nòi giống, là môi trường đầu tiên khuyến khích học tập; dòng họ cơ bản giữ được tính bền chặt, có trên có dưới, tạo nên một xã hội ổn định, thông suốt…/.

Xem thêm