Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X thông qua 15 nghị quyết và bế mạc

BBK - Chiều 23/10, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc.