Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết Quý Mão 2023

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết Quý Mão 2023

BBK -Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết Quý Mão 2023