Lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn

0:00 / 0:00
0:00
Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Sáng 25/10, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận về các vấn đề liên quan việc lấy phiếu tín nhiệm và thành lập Ban Kiểm phiếu, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Trên phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm với các mức độ "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp".

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu vào chiều cùng ngày, sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Xem thêm