Một số hình ảnh về Di tích Quốc gia đặc biệt Hồ Ba Bể

Hồ Ba Bể đã được công nhận là Vườn di sản ASEAN vào năm 2004, khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam và năm 2012 được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là các dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị của danh thắng này trong việc phát triển ngành du lịch của Bắc Kạn.

Hồ Ba Bể đã được công nhận là Vườn di sản ASEAN vào năm 2004, khu Ramsar thứ 3 của Việt Nam và năm 2012 được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là các dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị của danh thắng này trong việc phát triển ngành du lịch của Bắc Kạn.

Sau đây là một số hình ảnh về vẻ đẹp của hồ Ba Bể:

chiều về trên bến thuyền Hồ Ba Bể
Chiều về trên bến thuyền hồ Ba Bể
Mênh mông trời, nước..
Mênh mông trời, nước..
Đò chiều
Đò chiều trên hồ Ba Bể
nghề chài lưới trên Hồ Ba Bể
Nghề chài lưới trên hồ Ba Bể
Động Hua Mạ trong Vườn Quốc gia Ba Bể.
Động Hua Mạ trong Vườn Quốc gia Ba Bể.
Đảo nổi giữa Hồ Ba Bể
Đảo nổi giữa hồ Ba Bể
Thuyền độc mộc là biểu tượng đặc trưng vùng sông nước Hồ Ba Bể
Thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể

Hồng Tuyến

Xem thêm