Ngân Sơn ứng dụng KHCN trồng cây đặc sản

BBK -  Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, chất lượng cây ăn quả của huyện Ngân Sơn ngày càng được nâng lên. Một số loại cây như mận, đào, lê, hồng không hạt phát triển theo hướng hàng hóa, đem lại thu nhập cao cho người dân.