Nghiệm thu Chương trình tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở

BBK -Chiều 21/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức nghiệm thu chương trình tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở quý III, năm 2023.
Hoạt cảnh trong tiết mục: "Tổ quốc bốn mùa hoa".

Hoạt cảnh trong tiết mục: "Tổ quốc bốn mùa hoa".

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghệ thuật tỉnh nhất trí tổng thể chương trình, đồng thời đề nghị Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh - đơn vị xây dựng chương trình chỉnh sửa một số nội dung, để chương trình văn nghệ tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở đạt hiệu quả cao.

Trích đoạn hát múa: "Mùa xuân xuống hội vùng cao".

Xem thêm