Nhiều diện tích cây trồng ở Pác Nặm bị ảnh hưởng do nắng nóng kéo dài

BBK -  Do đợt nắng nóng kéo dài trong những ngày qua tại huyện Pác Nặm đã làm nhiều diện tích cây trồng, nhất là ngô đồi của bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng.