Nuôi trâu sinh sản – hướng thoát nghèo tại Pác Giả

BBK - Sau hơn một năm nhận được tiền hỗ trợ mua trâu từ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, đời sống của các hộ nghèo tại thôn Pác Giả, xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn đã có những chuyển biến tích cực.