OCOP gắn với phát triển du lịch sinh thái

BBK - Với lợi thế về danh lam, thắng cảnh và tiềm năng về du lịch sinh thái, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang hướng đến việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) gắn với du lịch để thu hút nguồn lực.