Phiên giải trình việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 29/6, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Phiên giải trình việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh. 
Quang cảnh Phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp.

Dự Phiên giải trình có các đồng chí lãnh đạo Thường trực UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo một số, sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Toàn tỉnh hiện có 1.343 cơ sở nhà, đất được bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ bản được quản lý, sử dụng đúng mục đích. Việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập được thực hiện theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do UBND tỉnh phê duyệt.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) được phát triển, trong 03 năm đã có 198 tổ chức được cấp; tài sản công được phân cấp theo thẩm quyền gắn với trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản và được theo dõi trên sổ sách kế toán, được cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý tài sản Nhà nước theo quy định.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về công tác quản lý, sử dụng đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về công tác quản lý, sử dụng đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Tại Phiên giải trình, các đại biểu nêu ý kiến cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể là công tác cấp GCNQSDĐ, chỉnh lý biến động đất đai chưa được thực hiện kịp thời, đầy đủ; việc bàn giao đất lâm nghiệp, đất dôi dư trong thực hiện dự án và việc quản lý đất công sau khi thực hiện cổ phần hóa của một số doanh nghiệp nhà nước; tình trạng đất công bị lấn chiếm vẫn xảy ra chưa được giải quyết triệt để;

Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và việc thực hiện phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại nhiều địa phương chưa sát với thực tế và chưa đúng quy định; việc thực hiện các đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên danh, liên kết và công tác quản lý, sử dụng tài sản công của một số đơn vị sự nghiệp không hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên; việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa hiệu quả…

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh nêu ý kiến đề nghị sở, ngành, địa phương giải trình trực tiếp tại Phiên họp.

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh nêu ý kiến đề nghị sở, ngành, địa phương giải trình trực tiếp tại Phiên họp.

Để làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan như: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; một số đơn vị sự nghiệp và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã giải trình những vấn đề đại biểu có ý kiến về các nội dung, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển triển khai thực hiện quy định pháp luật về đất công gắn với tài sản công; công tác cấp GCNQSDĐ; công tác chỉnh lý biến động đất đai trong thời gian qua;

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Thanh Oai giải trình các vấn đề liên quan tại Phiên họp.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Thanh Oai giải trình các vấn đề liên quan tại Phiên họp.

Việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo Nghị định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công; việc thực hiện phương án đã được phê duyệt; việc quản lý, sử dụng đất công gắn với tài sản công khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, cơ quan, đơn vị sự nghiệp; công việc quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hóa và hiệu quả của việc thực hiện các đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên danh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, sử dụng đất công, đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh về lĩnh vực quản lý đất công…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Phiên giải trình.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Phiên giải trình.

Kết luận Phiên giải trình, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh khẳng định, Phiên giải trình được tổ chức theo đúng quy định của luật, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu theo chương trình, kế hoạch đề ra. Qua giải trình đã làm rõ được nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình và giải pháp giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng đất công gắn với tài sản công.

Đồng chí Phương Thị Thanh chỉ đạo: Trong thời gian tới tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ các tổ chức chưa được cấp GCNQSDĐ, phân loại và có kế hoạch, giải pháp giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng. Rà soát lại các cơ sở nhà, đất để điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý theo đúng quy định, tránh lãng phí tài sản công.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất công, tài sản công, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định. Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, sử dụng đất công, tài sản công, gắn trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ với công tác thi đua, khen thưởng hằng năm.../.

Xem thêm