Tập huấn chuyển đổi số cho công chức, viên chức ngành nông nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Từ ngày 06-11/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện thông tin, thống kê, bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành Nông nghiệp cho công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc sở, phòng NN&PTNT, công chức theo dõi nông, lâm nghiệp các xã, thị trấn.
Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại lớp tập huấn.

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại lớp tập huấn.

Hơn 100 cán bộ, công chức được hướng dẫn sử dụng phần mềm thu thập số liệu, phân tích và dự báo thống kê, xây dựng kế hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT cho công chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo ngành. Cách tính toán một số chỉ tiêu thống kê, đánh giá giám sát cơ cấu ngành Nông nghiệp; truy cập, khai thác thông tin, cập nhật báo cáo tiến độ, dữ liệu, bản đồ theo quy định lên hệ thống thông tin ngành nông nghiệp.

Việc ứng dụng phần mềm mới này sẽ đảm bảo tính ứng dụng xuyên suốt, kịp thời, chính xác về diện tích, tổng đàn, năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi. Đây sẽ là kho dữ liệu quan trọng của ngành nông nghiệp, tổng hợp đầy đủ về các lĩnh vực từ cấp sở đến cấp xã, qua đó phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền các cấp, cũng như ngành nông nghiệp.

Cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn.
Cán bộ, công chức tham gia lớp tập huấn.

Sở NN&PTNT sẽ lựa chọn 08 xã gồm: Nghĩa Tá (Chợ Đồn), Như Cố (Chợ Mới); Đức Vân (Ngân Sơn), Giáo Hiệu (Pác Nặm), Thượng Giáo (Ba Bể), Côn Minh (Na Rì), Quang Thuận (Bạch Thông), phường Sông Cầu (TP. Bắc Kạn) để thí điểm theo Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thí điểm triển khai thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, sẽ có văn bản đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ sử dụng phần mềm đi vào nếp, đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Sở NN&PTNT

Xem thêm