Thanh niên với Chuyển đổi số:

“Thay đổi tư duy - Nâng cao nhận thức - Kỳ vọng bứt phá”

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Việc tiếp cận và tiếp thu chuyển đổi số cần có “con người số, công dân số”. Đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đang từng bước thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức với kỳ vọng tạo ra sự bứt phá khi nhập cuộc chuyển đổi số.
Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tham gia chuyển đổi số.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tham gia chuyển đổi số.

Để chuyển đổi số thành công trước tiên cần phải thay đổi tư duy. Với sự năng động, nhạy bén và sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thanh niên là lực lượng tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số. Đoàn viên, thanh niên cần thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng, vận dụng có hiệu quả những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số.

Năm 2023, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chọn chủ đề công tác năm là “Nâng cao năng lực số cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên”. Để thực hiện chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên phải được trang bị đầy đủ kỹ năng và khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện phục vụ chuyển đổi số. Các cấp bộ Đoàn, nhất là các đơn vị cung cấp dịch vụ công cần tăng cường tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đoàn viên, thanh niên, bảo đảm thực hiện tốt yêu cầu công tác trong quá trình chuyển đổi số.

“Nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh, thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo,... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia” được xác định là một trong ba nhiệm vụ đột phá của tổ chức Đoàn.

Nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số, trong đó người nông dân mà nòng cốt là lực lượng thanh niên nông thôn là trung tâm. Chuyển đổi số nông nghiệp đang được tổ chức Đoàn và thanh niên quan tâm. Nhiều mô hình sản xuất ở các địa phương trong tỉnh do đoàn viên, thanh niên làm chủ bắt đầu có sự hiện diện của chuyển đổi số.

Dự án “Mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái tại thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” của anh Đặng Hành Dũng đạt giải Nhất tại vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2022.

Với tính khả thi cao, cùng với tiềm năng phát triển du lịch, Dự án đang triển khai hiệu quả nhờ sự nhanh nhạy trong lựa chọn sản phẩm, năng động quảng bá trên mạng xã hội Facebook, Zalo... Đặng Hành Dũng cũng như các thanh niên đang khởi nghiệp trong tỉnh đều kỳ vọng chuyển đổi số sẽ giúp nâng cao năng suất, chất lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm, đem lại nhiều cơ hội phát triển.

Hạ tầng công nghệ, trình độ công nghệ thông tin, nhân lực, nguồn lực... là những thách thức trước mắt đối với tuổi trẻ Bắc Kạn khi hòa nhập công cuộc chuyển đổi số. Song, chuyển đổi số cũng chính là cơ hội “vàng” để thế hệ trẻ phát huy thế mạnh, sẵn sàng tiên phong./.

Trang Lê - Đăng Bách

Xem thêm