Thủ lĩnh Đoàn với câu chuyện liên kết phát triển kinh tế nông nghiệp

BBK - HTX Thanh Niên Như Cố, huyện Chợ Mới do anh Lường Đình Hùng là người sáng lập và cố vấn. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát triển, đến nay HTX đã liên kết sản xuất được hàng chục sản phẩm nông nghiệp, trong đó có 04 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP...