Tổng kết công tác thi đua Khối Nội chính

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 04/01, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, chỉ tiêu thi đua đề ra. Tiêu biểu như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND ban hành nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quốc phòng, an ninh địa phương.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, tạo bước chuyển biến tích cực về chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Công tác cải cách hành chính, thi hành án, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, quản lý nhà nước về tôn giáo bảo đảm chất lượng hiệu quả.

Kết quả từ phong trào thi đua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Khối thi đua Nội chính tỉnh gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự và Cục Quản lý thị trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, như: Tiếp tục quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ công tác thi đua trên tất cả các lĩnh vực; kiểm điểm và tập trung hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ công tác chuyên môn; xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm thi đua đúng đắn, năng động, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích mới. Đề ra mục tiêu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua của ngành gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương...

Hội nghị đã bình xét, suy tôn Thanh tra tỉnh nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Tư pháp. Thanh tra tỉnh được bầu đơn vị Trưởng Khối; Công an tỉnh được bầu Phó Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2023./.

Xem thêm