Ủy ban Xã hội lấy ý kiến về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)