Xuất hiện tình trạng cá chết trên suối Đội Kỳ

BBK - Sáng 17/4, một đoạn suối Đội Kỳ thuộc địa phận phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt.