CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ IV

5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở Bắc Kạn

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”...trong 5 năm qua (2010-2015), Bắc Kạn đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh ra sức thi đua lao động, học tập, công tác, đẩy nhanh tốc độ phát triển trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”...trong 5 năm qua (2010-2015), Bắc Kạn đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn thể cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh ra sức thi đua lao động, học tập, công tác, đẩy nhanh tốc độ phát triển trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng của địa phương.

Phong trào

Phong trào "Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới" đang được đẩy mạnh.

Trong ảnh: Nhân dân xã Nông Hạ (Chợ Mới) đồng tâm, góp sức làm đường giao thông nông thôn

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, thông qua vai trò tuyên truyền, vận động, tập hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tỉnh ta đã phát động thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015; hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức phát động trong toàn tỉnh phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cùng với đó, đẩy mạnh các chuyên đề thi đua, như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cũng đã phát động nhiều đợt thi đua yêu nước thông qua các phong trào về mọi mặt của đời sống xã hội.

Tất cả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh được gắn với các cuộc vận động do Trung ương phát động, đặc biệt là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước và tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các phong trào trong mọi lĩnh vực như phong trào thi đua thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng”; các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, ,“Dạy tốt - Học tốt”,  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… đã được mọi tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang hưởng ứng, tạo chuyển biến sâu sắc về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; khơi dậy phong trào thi đua làm việc tốt, thi đua lao động sản xuất, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội.

Các phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh đã huy động được nhiều nguồn lực, áp dụng tiến bộ khoa học vào trong sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, đã thực sự đi vào đời sống người dân, tạo ra khí thế mới, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Các phong trào trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại được được đẩy mạnh phát triển đã góp phần phát huy tinh thần lao động sáng tạo của người lao động trong sản xuât, kinh doanh. Trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, tại các địa phương nổi lên phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn; phong trào này được gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang phát huy được sức mạnh tập thể, thể hiện được ý chí đồng thuận của nhân dân và mang lại những hiệu quả thiết thực. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư 271 tỷ đồng từ các nguồn vốn và người dân đã đóng góp hàng chục nghìn ngày công lao động và hàng chục héc ta đất để mở mới và nâng cấp được 155,9 km đường giao thông nông thôn. Trong đó có 41,7 km đường nhựa; 34 km đường bê tông; 79 km đường đất, cấp phối và nhiều cầu treo dân sinh và đường tràn liên hợp...

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân trong mọi lĩnh vực. Có thể kể đến các tập thể điển hình tiên tiến, như: Hợp tác xã Cẩm Giàng, Hợp tác xã Cao Phong, Hợp tác xã Bảo Tâm; đặc biệt, Hợp tác xã Bản Nghè vận động được các thành viên tham gia dồn điền, đổi thửa được 10.500m2 đất chuyên trồng rau củ quả sạch, trồng rừng, chăn nuôi thủy sản đem lại thu nhập khá; mô hình sản xuất rọ thép của gia đình ông Nguyễn Văn Đình, tổ 2, phường Sông Cầu (thành phố Bắc Kạn) hàng năm tạo việc làm cho 30 công nhân, thu nhập bình quân đạt 4 tỷ đồng/năm; mô hình sản xuất miến dong của bà Nông Thị Tuyển, xã Côn Minh (Na Rì) có 10 lao động tham gia, cho thu nhập 100 triệu đồng/năm; mô hình ươm giống cây mỡ, bán vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Thức, xã Nguyên Phúc (Bạch Thông) giải quyết việc làm cho 7 lao động, cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm); hay những sáng kiến, đề tài giải pháp công nghệ lọc nước không van tự rửa DHK-2000 thay công nghệ bể lọc tháp có tải trọng cao của kỹ sư Phạm Công Lập - Giám đốc Công ty TNHHNN MTV cấp thoát nước Bắc Kạn và các cộng sự; hoặc những tấm gương tiêu biểu như anh Bàn Văn Trị, thôn Phiêng Tạc và anh Hoàng Văn Mù ở thôn Vy Lạp xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm đã vận động bà con hàng xóm hiến đất, tự nguyện đóng góp tiền, công sức cùng nhau mở đường; hai chú cháu Lưu Đình Chài, Lưu Đình Cừ thôn Nà Váng, xã Đôn Phong (Bạch Thông) đã bỏ ra số tiền lên đến 80 triệu đồng và nhiều ngày công lao động để mở 1km đường liên thôn…

Cùng với đó, trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo đã xuất hiện những tấm gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu điển hình có uy tín, là đầu tàu để người dân noi theo thực hiện chủ trương chính sách của Đảng. Đó là các ông  Triệu Văn Lâm, Trưởng thôn Khuổi Rả, xã Rã Bản; ông Triệu Tiến Vinh, thôn Bản Cuôn 2, xã Ngọc Phái, ông Giàng Seo Sùng,  xã Bình Trung (Chợ Đồn); ông Thào Chứ Dình, xã Nam Mẫu, ông Triệu Đức Cận, xã Đồng Phúc (Ba Bể); ông Phùng Đức Vy, xã Vi Hương (Bạch Thông); ông Thào Văn Khyào, xã Nhạn Môn (Pác Nặm);  ông Dương Văn Vạng,  xã Lãng Ngâm (Ngân Sơn)...

Có thể thấy phong trào thi đua yêu nước đã tạo thành động lực to lớn, có sức lan tỏa, động viên các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thi đua học tập, lao động sản xuất, công tác, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ, chính xác, công khai, đã kịp thời khen thưởng cho người lao động trực tiếp tại các cơ sở. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên mọi lĩnh vực kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng đã có hàng nghìn những tấm gương tiêu biểu, điển hình đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2015, đạt 13,5%/năm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 1,75 lần so với năm 2010. Nền kinh tế đã có bước phát triển khá so với giai đoạn 2006-2010, bằng mức bình quân chung của các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được đẩy mạnh và phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể có nhiều chuyển biến, tiến bộ.

Trong thời gian tới, với mục tiêu đưa Bắc Kạn thoát khỏi nhóm tỉnh nghèo, tỉnh ta sẽ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hoá. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sau thu hoạch. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể, trong đó xác định khâu đột phá là công tác cán bộ. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; khai thác tốt mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đã đề ra./.

Lý Thái Hải

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Xem thêm