Bắc Kạn: Các chỉ số cải cách hành chính có thể cải thiện ngay

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Bắc Kạn thuộc nhóm thấp về chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2022. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nhanh chóng có những giải pháp quyết liệt, sớm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính.
Người dân kê khai thông tin định danh điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Người dân kê khai thông tin định danh điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nhìn từ các lĩnh vực chỉ số

Theo kết quả Bộ Nội vụ công bố về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022), tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố, đạt 79.35/100 điểm.

Trong 08 lĩnh vực chỉ số, có 02 lĩnh vực tăng bậc và 06 lĩnh vực giảm bậc; 02 lĩnh vực tăng điểm, 06 lĩnh vực giảm điểm so với năm 2021. Chỉ số tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mặc dù giảm 04 bậc và giảm điểm, nhưng vẫn xếp thứ hạng cao nhất trong 8 chỉ số của tỉnh (đứng thứ 34 trên toàn quốc).

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; cải cách thủ tục hành chính là các lĩnh vực tăng bậc của Bắc Kạn (cùng tăng 02 bậc). Kết quả này cũng phản ánh rõ sự nỗ lực của tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số, quyết liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Mặc dù tăng bậc, song 02 lĩnh vực này vẫn giữ thứ hạng thấp so với các tỉnh, thành phố.

Từ kết quả này, tỉnh Bắc Kạn sẽ có cơ sở để phân tích, nhìn nhận những tồn đọng và đưa ra giải pháp để nhanh chóng cải thiện các chỉ số thành phần.

Quyết liệt cải cách

Trong 08 lĩnh vực chỉ số, Cải cách thủ tục hành chính là chỉ số thành phần mà Bắc Kạn có thể cải thiện sớm với hiệu quả dễ nhận thấy nhất. Về chỉ số này, qua đánh giá cho thấy nhiều điểm hạn chế như: Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến thấp; một số cơ quan, đơn vị chưa giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự được quan tâm đúng mức...

Để khắc phục những hạn chế, ngày 28/3/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Công văn số 1804/UBND-NCPC về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa các cấp nghiên cứu, nắm chắc quy trình, nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, “cầm tay, thực hiện”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký, tạo tài khoản qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí... Đây cũng là giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giúp nâng cao điểm số về cải cách hành chính trong thời gian tới.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, lĩnh vực chỉ số Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đạt tỷ lệ điểm so với điểm tối đa chưa cao (72,2%). Ngoài ra, 03 chỉ số: Cải cách chế độ công vụ (đạt 78%); Cải cách tài chính công (73%); Tác động CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội (72,4%) cũng là những nội dung có nhiều điểm trừ, phải sớm cải thiện trong thời gian tới.

Một số lĩnh vực chỉ số giảm bậc và giữ thứ hạng thấp, song nếu xét về số điểm thì tương đối cao so với điểm tối đa, như: Cải cách thể chế (9,07/10 điểm); Cải cách tổ chức bộ máy (9,0929/10,5 điểm); Công tác chỉ đạo, điều hành (7,775/9,5 điểm). Như vậy, có thể thấy dư địa để cải thiện, nâng cao điểm số là khá lớn.

Để cải thiện điểm số, thứ hạng các lĩnh vực chỉ số về công tác chỉ đạo, điều hành, Cải cách thể chế, Cải cách tổ chức bộ máy, việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là điều hết sức cần thiết. Từng bước hiện đại hóa nền hành chính, sử dụng các phần mềm được tỉnh trang bị để phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác chỉ đạo và giao việc. Ðẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai có hiệu quả các cơ sở dữ liệu nền tảng, phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số...

Hiện, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng, hoàn thiện Bộ tiêu chí, công cụ và phương pháp đánh giá công tác CCHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trình UBND tỉnh ban hành; điều chỉnh phần mềm đánh giá chỉ số CCHC của tỉnh sau khi xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí mới.

Tại Thông báo kết luận Hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cấp tỉnh năm 2022 và bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năm 2023 và những năm tiếp theo, ban hành ngày 05/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành địa phương cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn. Rà soát, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC; rà soát, lựa chọn thêm các TTHC “không chờ”; thực hiện trả kết quả TTHC ngay sau khi có kết quả giải quyết. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư; công tác tiếp công dân. Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác CCHC, trong đó Trưởng ban Chỉ đạo phải là người đứng đầu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CCHC. Thực hiện tốt việc điều tra xã hội học, bảo đảm trung thực, khách quan, sát thực tế.../.

Xem thêm