Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn dân trong tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đến nay công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu ban hành kế hoạch và tổ chức các hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn đến các ngành, các cấp huyện, xã và các doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường 2020 với 300 đại biểu thuộc các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội; các Ban Quản lý dự án; UBND huyện, thành phố, xã phường, thị trấn, cơ sở kinh doanh.

Nhiều hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng các sự kiện thường niên về bảo vệ môi trường, như: Tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học; tuyên truyền tổ chức lễ hội xuân, tổ chức thu gom rác thải; tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023; tuyên truyền biển, đảo năm 2023; hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2023; hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023; hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023; tổ chức các hoạt động Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023; hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường.

Qua các hoạt động triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 đã thu hút hơn 2.000 lượt người dân tham gia với phương châm "vì lợi ích của Nhân dân, thực hiện bằng sức dân và dân tự quản".

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thời gian qua, Sở phối hợp với Vụ môi trường tổ chức tập huấn tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền về một số điểm mới, quan trọng của Luật Bảo vệ môi trường 2020 trong tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư đồng thời nâng cao nhận thức, chấp hành quy định trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay.

Nhiều các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường được triển khai ở các địa phương.

Nhiều các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường được triển khai ở các địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động liên quan tới công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi của cộng đồng dân cư trên địa bàn...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020, các địa phương đã tích cực tham gia xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn minh”, “Khu dân cư xanh, sạch, đẹp”; “Khu dân cư nông thôn mới”; Khu dân cư thực hiện giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường... Đến nay toàn tỉnh đã có trên 70 mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, qua đó ý thức của người dân về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã từng bước được nâng lên.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Vụ môi trường tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Vụ môi trường tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa bàn, đơn vị tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý thức, trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, trong công tác bảo vệ môi trường.../.

Xem thêm