Bắc Kạn: Hội nghị giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 15/5, tại Hội trường tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cơ quan, ban ngành, đơn vị trong tỉnh… Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành ủy, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Tiến sĩ Bùi Xuân Việt, giảng viên Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung về cuốn sách của Tổng Bí thư.

Tiến sĩ Bùi Xuân Việt, giảng viên Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung về cuốn sách của Tổng Bí thư.

Phần giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư do tiến sĩ Bùi Xuân Việt, giảng viên Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

Cuốn sách hệ thống hoá tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hệ thống hóa sự chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh.

Nội dung sách kết hợp giữa lý luận và thực tiễn

Cuốn sách gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất, "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam" gồm các bài viết tổng quan khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược; đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta từ năm 2013 đến nay; một số bài phát biểu kết luận của Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ hai có chủ đề "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc", tuyển chọn nhiều bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phần thứ ba của cuốn sách có chủ đề "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt" tập hợp, chọn lọc ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và ý kiến của các chính khách, học giả, bạn bè quốc tế, thể hiện sự ghi nhận, ủng hộ, niềm tin tưởng sâu sắc của người dân thuộc mọi tầng lớp, ở mọi vùng miền, lãnh thổ đối với cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực.

Những điểm mới, ấn tượng của cuốn sách

Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động; góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cuốn sách như một cẩm nang quý, chứa đựng những bài học về biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tiễn, với nhiều điểm mới như: Cấu trúc cuốn sách có cả nội dung và 111 hình ảnh tư liệu qua các thời kỳ; kết cấu logic chặt chẽ thể hiện giữa xây và chống, giữa quyết tâm chính trị và thực tiễn đấu tranh phòng chống tham nhũng, đưa ra giải pháp để thực hiện. Cuốn sách được thể hiện dưới phong cách báo chí mang tính chính luận nhưng rất sinh động. Chứa đựng các bài viết, bài phát biểu được tập hợp qua nhiều thời kỳ. Cuốn sách còn có nhiều ý kiến của các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thể hiện rõ quan điểm lấy dân làm gốc…

Trong chương trình, Hội nghị nghe tiến sĩ Bùi Xuân Việt thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Sớm triển khai nội dung cuốn sách gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Phát biểu kết luận, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Hội nghị trực tuyến đã kết nối 197 điểm cầu, từ cấp tỉnh tới cấp xã, phường với hơn 8.600 cán bộ, đảng viên tham dự. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn tiến sĩ Bùi Xuân Việt đã dành thời gian để trao đổi những nội dung quan trọng tại hội nghị...

Đồng chí chỉ đạo, sau hội nghị này, đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị triển khai nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nghiêm túc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về nội dung cốt lõi của cuốn sách gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nêu cao vai trò trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu của địa phương, đơn vị, cơ quan; tổ chức tuyên truyền về nội dung, giá trị cuốn sách với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; nghiên cứu tích hợp nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường...

Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đảng bộ, tổ chức đảng đánh giá nghiêm túc kết quả giữa nhiệm kỳ, đề ra những giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra.../.

Xem thêm