Bắc Kạn sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó, đem lại nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động
Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao. Người dân cũng nhận thức đầy đủ hơn về BHXH, BHYT để tích cực tham gia và hỗ trợ chính quyền các cấp thực hiện tốt Luật BHXH, BHYT. Giữa các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về BHXH, BH thất nghiệp, BHYT, các cơ quan, đơn vị có liên quan và cơ quan BHXH ngày càng có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng thực hiện. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao; chất lượng cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT dần đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Bác sĩ CKII Đinh Thị Đầm- Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết: Đa số người dân Bắc Kạn đều được cấp BHYT. Điều này giúp tiết kiệm chi phí khám, chữa bệnh cho người dân.

Hiện nay, toàn tỉnh đã duy trì phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT vượt so với chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao. Thực hiện chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, đầy đủ với số chi gần 4.000 tỷ đồng. Tỷ lệ người đến khám, chữa bệnh ngày một tăng với hơn 4,8 triệu lượt người, tương ứng với số chi từ quỹ BHYT hơn 1.990 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Doanh- Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn cho biết: Với đặc thù tỉnh miền núi, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, công nghiệp chưa phát triển, số doanh nghiệp ít, hoạt động nhỏ lẻ, đời sống Nhân dân còn khó khăn… Do đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là công tác tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản pháp luật về BHXH, BHYT, tính ổn định của văn bản chưa cao, thường xuyên sửa đổi, bổ sung hoặc chưa cụ thể... gây khó khăn trong công tác thực hiện Nghị quyết và làm cho pháp luật chậm đi vào cuộc sống.

Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; các cấp ủy đảng cần tích cực vào cuộc quyết liệt hơn nữa; đảm bảo sự phối  hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan BHXH và các tổ chức đoàn thể; nâng cao chất lượng phục vụ của ngành BHXH tỉnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh đối với những vi phạm, tập trung phát triển đối tượng tham gia, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người lao động và người dân tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT./.

D.K

Xem thêm