Bắc Kạn: Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

BBK - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình vừa ký ban hành Chỉ thị số 02 về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nội dung như sau:

Xem thêm