Bạch Thông biểu dương người có uy tín tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Huyện Bạch Thông vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín năm 2022.
UBND huyện Bạch Thông tặng Giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu.

UBND huyện Bạch Thông tặng Giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu.

Hiện nay, huyện Bạch Thông có 139 người có uy tín. Đội ngũ người uy tín của huyện đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; đóng góp thiết thực trong củng cố và xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đại đoàn kết các dân tộc; đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nhiều tấm gương người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống, sản xuất, bảo đảm quốc phòng - an ninh được người dân tin yêu, làm theo, như: Ông Đặng Tiến Liều, thôn Phiêng An, xã Quang Thuận, ông Hoàng Văn Lương, thôn Cốc Pái, xã Tân Tú...trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giỏi; bà Hoàng Thị Thắm, thôn Nam Lanh Chanh, xã Lục Bình, bà Hứa Thị Canh, thôn Nà Vài, xã Quang Thuận, ông Lý Tiến Chân, thôn Vằng Bó, xã Đôn Phong... trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; ông Đinh Ích Tươm, thôn 2 Khau Cưởm, xã Sỹ Bình, ông Nông Viết Chuyện, thôn Khuổi Tràm, thị trấn Phủ Thông... trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự.

Các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị toàn huyện luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách với người có uy tín trên địa bàn. Cụ thể, người có uy tín của huyện được cung cấp đầy đủ thông tin, tham gia học tập kinh nghiệm; được thăm hỏi động viên dịp lễ, Tết, ốm đau hoặc qua đời...

Dịp này, UBND huyện Bạch Thông tặng Giấy khen cho 31 người có uy tín tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua năm 2022 và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho 04 cá nhân./.

Xem thêm