Bạch Thông chú trọng cải cách thủ tục hành chính

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Năm 2023, huyện Bạch Thông phấn đấu thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC), trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).
Người dân giao dịch tại Bộ phận một cửa xã Dương Phong.

Người dân giao dịch tại Bộ phận một cửa xã Dương Phong.

Là một trong những địa phương thuộc top đầu của tỉnh về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, huyện Bạch Thông đã xây dựng kế hoạch và triển khai các nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Để thực hiện mục tiêu 100% TTHC được công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, phòng chuyên môn và UBND các xã đã tiến hành công khai TTHC tại bảng niêm yết, trang thông tin điện tử. Huyện từng bước thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết (40% đối với cấp huyện và 35% đối với cấp xã) để đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC.

Phấn đấu có 20% số hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ phát sinh; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 90% trở lên, trong đó mức độ hài lòng về giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt 80% trở lên; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 85%. Phấn đấu 100% kiến nghị, phản ánh được xử lý dứt điểm.

Thời gian qua, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo công chức trực bộ phận một cửa hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn 100% hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chỉ đạo cán bộ, công chức gương mẫu đi đầu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành công dân điện tử. Mạng chuyên dùng hiện đã được triển khai đến 14/14 xã, thị trấn, tốc độ đường truyền chất lượng tốt; các xã, thị trấn đã có phòng họp trực tuyến và đường truyền trực tuyến riêng.

Đến nay, toàn huyện đã thu nhận trên 27.000 hồ sơ cấp căn cước công dân; thu nhận hơn 5.000 hồ sơ định danh điện tử. Các thủ tục hành chính công được công bố, công khai đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin. Đẩy mạnh việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính… Địa phương đang triển khai xây dựng kế hoạch để tổ chức rà soát, đánh giá TTHC, phấn đấu tối thiểu 20% tổng số TTHC được rà soát có phương án rà soát (tối thiểu 10 TTHC/đơn vị).

Tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây (ngày 07/3) về khảo sát dịch vụ công trực tuyến ở địa phương, huyện Bạch Thông kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; hoàn thiện tính năng trên trang dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, thuận tiện khi thực hiện các giao dịch TTHC trên môi trường mạng, đảm bảo sự ổn định thông suốt để nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Từ nay đến cuối năm, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ CCHC đã xác định trong kế hoạch năm. Riêng đối với việc giải quyết TTHC, huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá TTHC, trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, giải quyết TTHC; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong thực hiện CCHC nói chung cũng như việc giải quyết TTHC nói riêng; nỗ lực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn)

Xem thêm