Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp phiên thứ sáu

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả 10 tháng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo tại Phiên họp, trong 10 tháng năm 2023, Chính phủ đã tổ chức 08 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; có 21/22 bộ, ngành và 61/63 địa phương công bố 4.028 TTHC nội bộ (bộ, ngành 1.342 TTHC, các địa phương 2.686.TTHC); 05 địa phương phê duyệt phương án đối với 117 TTHC nội bộ, trong đó cắt giảm, đơn giản hóa 32 TTHC.
Tỷ lệ hồ sơ được cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử của các bộ, ngành đạt gần 27%; các địa phương đạt gần 41%; việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử của cấp bộ đạt trên 82%, địa phương đạt 70%; 36/63 địa phương đã triển khai trung tâm chỉ đạo, điều hành thông minh. Tỷ lệ DVCTT toàn trình trên tổng số đủ điều kiện đạt 100%; 40/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Đến ngày 10/10/2023, Bộ Công an đã cấp trên 83 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp; thu nhận trên 64 triệu hồ sơ định danh điện tử; trong đó đã kích hoạt trên 379 triệu tài khoản (chiếm gần 70% tổng tài khoản phê duyệt); 24 địa phương đã hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử và có tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC còn một số hạn chế như: Tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục; còn 12 văn bản thuộc trách nhiệm quy định chi tiết của Chính phủ, các bộ chưa được ban hành; việc kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết TTHC còn bất cập; số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hạn chế; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn xảy ra ở các cấp hành chính, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai, xây dựng; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Tại Phiên họp, các bộ, ngành, địa phương và đại diện doanh nghiệp đã trao đổi, tham luận, trong đó tập trung đánh giá những kết quả nổi bật về kết quả xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; thực trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công tác thông tin tuyên truyền về CCHC; kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính; sáng kiến và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, đảm bảo thể chế hiệu lực, khả thi; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững; vai trò của công đoàn trong CCHC…

Về giải pháp khắc phục những hạn chế, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yếu tố quyết định, quan trọng trong CCHC, thực thi công vụ chính là yếu tố con người: “Thay vì phải làm rất nhiều việc, chỉ cần làm một việc có hiệu quả nhất, đó là thay người”.

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và ghi nhận sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, nhờ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực trên cả 6 nội dung của nhiệm vụ CCHC. Đặc biệt là sự đổi mới trong cải cách thể chế, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Một trong những phương thức lãnh đạo chính là noi gương, đề nghị người đứng đầu địa phương, đơn vị cần nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về các nhiệm vụ CCHC. "Phải có cảm xúc với những gì người dân và doanh nghiệp đang vướng mắc, thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất".

Thủ tướng đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và sức lan tỏa của nhiệm vụ CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ 6 nội dung CCHC để tạo ra đột phá, nhất là cải cách TTHC cho người dân và doanh nghiệp tại cơ sở.
Rà soát, đổi mới phương thức, cách làm, thay đổi tư duy trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Thực hiện nghiêm việc người đứng đầu địa phương lắng nghe ý kiến, đối thoại với người dân. Đặc biệt lưu ý, khi xây dựng văn bản, các bộ, ngành cần rà soát kỹ phân cấp, phân quyền; rà soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số.../.

Xem thêm