Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn yêu cầu báo giá

BBK - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự án Đầu tư Nâng cấp, cải tạo, 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn với nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm