Bảo đảm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ đúng thực chất

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, các địa phương tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả đạt được qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Chia sẻ về nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Ngát, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn cho biết: Hiện nay chúng tôi đang tập trung kiểm điểm, đánh giá, so sánh kết quả theo từng chỉ tiêu đề ra và theo đúng đề cương hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành một cách nghiêm túc, khách quan nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong triển khai, thực hiện các chỉ tiêu…

Bà con nông dân huyện Chợ Đồn cấy lúa xuân.

Bà con nông dân huyện Chợ Đồn cấy lúa xuân.

Sau nửa chặng đường của nhiệm kỳ 2020-2025, đây chính là thời điểm quan trọng để các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhìn nhận tổng thể tình hình thực tiễn, kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Theo Kế hoạch số 112-KH/HU ngày 02/3/2023 của Huyện ủy Chợ Đồn về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức sơ kết Nghị quyết đại hội lồng ghép với Hội nghị sơ kết công tác quý I, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 và hoàn thành sơ kết trước ngày 31/3/2023. Đối với cấp huyện dự kiến sẽ tổ chức sơ kết trong tháng 4/2023.

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn cho biết: Trên cơ sở kế hoạch, đề cương đã ban hành, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đánh giá, sơ kết ở đơn vị, địa phương mình bảo đảm đúng thực chất, toàn diện. Làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cho nửa nhiệm kỳ còn lại và tiếp tục bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 07/02/2023 về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó yêu cầu việc sơ kết cần bảo đảm chính xác, trung thực; bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đại hội. Xác định đúng nguyên nhân, hạn chế và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Theo Kế hoạch 160-KH/TU các huyện uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc sẽ tiến hành sơ kết và gửi báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/5/2023. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội gắn với nội dung được phân công trong Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24/12/2020 của Tỉnh ủy. Từng nội dung đánh giá, so sánh với mục tiêu chỉ rõ bao nhiêu chỉ tiêu đạt và vượt... nêu hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân; dự báo khả năng và đề xuất giải pháp để phấn đấu thực hiện…

Dự kiến, sơ kết nửa nhiệm kỳ cấp tỉnh sẽ tổ chức trong tháng 7/2023 tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười hai./.

Xem thêm