Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh làm việc với huyện Pác Nặm

Sáng 16/8, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và một số nội dung quan trọng.

Cùng dự có đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Công an tỉnh, các sở, ngành.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Pác Nặm
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm.

Tại buổi làm việc, Huyện ủy Pác Nặm đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 8 tháng đầu năm 2022. Trong công tác lãnh đạo, huyện đã quán triệt, triển khai các nội dung theo Nghị quyết số 22-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IV) về nhiệm vụ năm 2022. 

Đến nay, huyện có 22/54 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó, lĩnh vực kinh tế đạt 4 chỉ tiêu; văn hóa - xã hội đạt 9 chỉ tiêu; quốc phòng - an ninh, nội chính đạt 8 chỉ tiêu; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 1 chỉ tiêu.

Theo đó, có 11/54 chỉ tiêu đạt từ 50% mục tiêu Nghị quyết trở lên; 5/54 chỉ tiêu đạt dưới 50% mục tiêu Nghị quyết (thu ngân sách, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được thực hiện mức độ 4, kết nạp đảng viên mới).

Huyện Pác Nặm đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Sớm cấp điện cho các thôn bản chưa có điện theo Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2015 - 2020; đề nghị đầu tư các hạng mục công trình để đưa xã Bộc Bố trở thành thị trấn; đầu tư nâng cấp đường 258B đoạn Bộc Bố - Giáo Hiệu - Công Bằng - Cổ Linh - Cao Tân; quan tâm hỗ trợ giới thiệu các doanh nghiệp, hợp tác xã có năng lực kết nối với nông dân sản xuất, thu mua, phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông sản; ban hành quy định về phân cấp thực hiện các chương trình MTQG…

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhấn mạnh một số nội dung mà huyện Pác Nặm cần thực hiện như: Tập trung đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn, tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các dự án do xã làm chủ đầu tư, quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện các mô hình phù hợp ở địa phương, quan tâm việc cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn. Về công tác giáo dục, cần quan tâm và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác xóa mù chữ cho người lớn. Nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh, đến nay huyện Pác Nặm đã nhận được sự đầu tư của Nhà nước về cơ sở hạ tầng, các tuyến giao thông trên địa bàn đang được đầu tư kết nối với các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang  nhằm thúc đẩy kinh tế. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế huyện cần sớm khắc phục và có giải pháp thực hiện như tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm hơn 70%, số lượng sản phẩm OCOP còn hạn chế, hiệu quả hoạt động của các HTX chưa cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Pác Nặm có những giải pháp quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực, cùng với đó cần có sự đổi mới đặc biệt là việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành. Tập trung thực hiện tốt các chương trình MTQG, làm tốt công tác này chính là tháo nút thắt trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, nghiêm túc, quyết liệt thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan tâm công tác tiêm phòng đối với thầy cô giáo và học sinh để bước vào năm học mới. Tăng cường đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, làm tốt công tác cán bộ, quan tâm chất lượng đảng viên. Làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, MTTQ và các đoàn thể bám nắm cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm