Phiên họp UBND tỉnh Bắc Kạn tháng 4/2023

Cần có giải pháp quyết liệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kịch bản tăng trưởng quý II

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 24/4, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh tháng 4 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu trụ sở HĐND - UBND tỉnh.

Trong tháng 4, các địa phương tập trung trồng và chăm sóc cây trồng vụ xuân. Diện tích lúa đã hoàn thành 100% kế hoạch, cây ngô đạt 95% kế hoạch, cây thuốc lá đạt 108% kế hoạch, dong riềng đạt 73% kế hoạch... Phát triển đàn đại gia súc, đàn lợn đều vượt kế hoạch, đàn gia cầm đạt 95% kế hoạch. Đến ngày 15/4, diện tích rừng đã trồng 1.214ha, đạt 30% kế hoạch.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 4 tăng 3,07% so với tháng trước, tăng 9,69% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 129,412 tỷ đồng, tăng 16,30% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 656 tỷ đồng.

Tỷ lệ giải ngân đầu tư công đến ngày 15/4 đạt 256 tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch vốn. Tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG năm 2023 là 597 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân đến ngày 15/4 đạt 34 tỷ đồng, bằng 5,7% kế hoạch vốn năm. Trong đó: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân đạt 12% kế hoạch; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giải ngân đạt 4,5% kế hoạch; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải đạt 3% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh đạt 206,7 tỷ đồng, bằng 25% dự toán Trung ương giao, đạt 22% dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 vừa công bố trong tháng 4, tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 35 trong tổng số các tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2021.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch như: Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thấp (9%), tình hình vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng vẫn còn xảy ra... 4 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 2,74ha thuộc rừng sản xuất; phát hiện và lập biên bản xử lý 161 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã báo cáo, làm rõ những nội dung, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đã hoàn thành cũng như các chỉ tiêu chưa đạt và đề xuất giải pháp trong thời gian tới. Các sở, ngành, địa phương dành nhiều thời gian thảo luận để đánh giá, nêu khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết trong quá trình triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia, chủ yếu liên quan đến hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận Phiên họp tháng 4.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận Phiên họp tháng 4.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu rà soát, có giải pháp quyết liệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kịch bản tăng trưởng quý II. Tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ xuân và phòng, chống dịch bệnh động vật. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng, không để xảy ra vụ việc phức tạp. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, quan tâm hoạt động an sinh xã hội, công tác quốc phòng - an ninh. Có giải pháp mạnh mẽ nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân...

Đối với các chương trình MTQG, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương chủ động, linh hoạt có những giải pháp quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan; kịp thời kiến nghị và tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành xử lý từng khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị để tạo sự thống nhất, hiệu quả trong triển khai thực hiện./.

Xem thêm