CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ CÁC KHU VỰC THUỘC TỈNH BẮC KẠN

Trong 14h qua các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa đo được từ 19h/22-09h/23/5 tại các địa phương thuộc huyện Chợ Đồn: Lương Bằng 90mm, Bình Trung 87mm, Bằng Lãng 80.4mm, Yên Thượng 64.6mm, Bản Thi 57.2mm, Bằng Lũng 54.8mm, Yên Phong 54.8mm, Đồng Thắng 50.4mm và Thanh Mai (Chợ Mới) 65mm; các nơi khác phổ biến từ 20-45mm.

 Dự báo: Trong 6-12h tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ:

TT

Tỉnh

Huyện/TP

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

1

Bắc Kạn

- Huyện: Chợ Đồn, Na Rì, Ba Bể, Chợ Mới, Bạch Thông.

Cao

2

- Huyện: TP Bắc Kạn, Pác Nặm, Ngân Sơn.

Trung bình

(Nguồn ảnh Hình 1: TTDBKTTV Quốc Gia)
(Nguồn ảnh Hình 1: TTDBKTTV Quốc Gia)

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm