Cảnh báo lũ trên sông Cầu, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp

Ngày 10/5, trên sông Cầu và các sông suối khác có lũ. 

Cụ thể: Tại trạm đo TP. Bắc Kạn: Mực nước đỉnh lũ 132.73m – dưới BĐII 0.27m xuất hiện lúc 8h/10/5, mực nước lúc 13h ngày 10/5 131.22m – dưới BĐI 0.78m, hiện đang xuống. Mực nước lúc 13h ngày 10/5: Trên sông Cầu tại Thác Giềng 97.16m – dưới BĐII 0.34m, tại Chợ Mới 53.86m – dưới BĐI 2,14m; trên sông Năng tại Ba Bể 151.08m – dưới BĐI 3.42m. Hiện đang lên chậm.

Cảnh báo: Từ chiều 10/5 đến sáng 11/5, trên các sông suối trong tỉnh vẫn có khả năng xuất hiện lũ.

+ Trên sông Cầu, tại trạm đo TP. Bắc Kạn mực nước lũ xuống chậm và ở mức dưới BĐI; tại Thác Giềng mực nước lũ ở mức trên BĐI; tại Chợ Mới mực nước đỉnh lũ ở mức dưới BĐI.

+ Trên sông Năng có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ tại Ba Bể từ 1.0-1.5m, mực nước đỉnh lũ ở mức dưới BĐI.

+ Trên cánh đồng xã Nam Cường (Chợ Đồn) vẫn có khả năng bị ngập úng.  

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp, đặc biệt có nguy cơ cao tại các khu vực thuộc huyện Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, TP. Bắc Kạn, Bạch Thông, Ngân Sơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH BẮC KẠN

Xem thêm