Chỉ số PAPI năm 2023 tăng 8 bậc, Bắc Kạn xếp thứ 22 toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Theo Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023 vừa công bố ngày 02/4/2024, Chỉ số PAPI của Bắc Kạn tăng 8 bậc, đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng toàn quốc.
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Với tổng điểm đạt 43,3483, tỉnh Bắc Kạn đã vươn lên xếp thứ 22 trong bảng xếp hạng PAPI toàn quốc (PAPI năm 2022 của Bắc Kạn đứng thứ 30), tiếp tục ở nhóm có điểm số “Trung bình – Cao”.

Điểm 08 chỉ số nội dung của Bắc Kạn năm 2023 lần lượt như sau: Thủ tục hành chính công (7,2522 điểm), Cung ứng dịch vụ công (7,1279 điểm), Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (6,8537 điểm), Tham gia của người dân ở cấp cơ sở (5,4484 điểm), Công khai minh bạch (5,3958 điểm), Trách nhiệm giải trình với người dân (4,1974 điểm), Quản trị môi trường (3,8142 điểm), Quản trị điện tử (3,2587 điểm)./.

Xem thêm