Chợ Đồn: Kiểm tra tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Từ ngày 14 - 17/02, huyện Chợ Đồn đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra, thăm nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão tại các xã, thị trấn.
Đồng chí Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn kiểm tra tại xã Bình Trung

Đồng chí Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn kiểm tra tại xã Bình Trung

Các đoàn kiểm tra đã trực tiếp nắm bắt tình hình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 tại các xã, thị trấn. Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo điều hành, xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở để kịp thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, bàn hướng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra./.

địa phương

Xem thêm