Chợ Đồn tổ chức Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XX

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Trong các ngày 10 - 11/7, HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 14 đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

CD21.jpg

Tại kỳ họp, đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thu chi ngân sách địa phương; công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của các cơ quan tư pháp; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện...

Trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục được duy trì, phát triển, ổn định. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước trên 10.050 tấn, đạt trên 97% kế hoạch; trồng rừng được 481,2/500ha; duy trì đàn vật nuôi trên 339.000 con gia súc, gia cầm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 46 tỷ đồng, đạt 33,2% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 209 tỷ đồng, bằng 81,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đúng kế hoạch, sản phẩm OCOP được duy trì, chất lượng ngày càng được nâng cao. Các đề án, đề tài, phương án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tiếp tục được triển khai thực hiện. Huyện thành lập mới 05 hợp tác xã. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, chương trình MTTQ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, giữ vững…

CD23.jpg

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, Kỳ họp đã thông qua 13 nghị quyết.

CD24.jpg
Bà Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Đồn.

Kỳ họp đã thảo luận, thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; việc giải ngân các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, thu ngân sách nhà nước, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Thực hiện các nhiệm vụ giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động; khai thác có hiệu quả các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch; tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số…/.

Xem thêm