Chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Tư pháp Bắc Kạn về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công an tỉnh.

6 tháng đầu năm, ngành Tư pháp tỉnh đã tham mưu thực hiện thẩm định 05 đề nghị xây dựng nghị quyết; 25 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia ý kiến 03 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh; 17 đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh; 33 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trong đó có 13 dự thảo văn bản của Trung ương; 20 dự thảo văn bản của tỉnh); 27 dự thảo văn bản hành chính khác.

Sở đã tổ chức 01 Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu cấp xã; tổ chức 16 hội nghị tập huấn, PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN cho đại biểu là cán bộ, công chức, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, các hòa giải viên và Nhân dân trên địa bàn 16 xã thuộc 05 huyện với hơn 1.000 người tham dự...

Việc triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện nghiêm túc; công tác hộ tịch, quốc tịch được hiện đại hoá, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; công tác trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh và tăng cường việc tham gia tố tụng, qua đó kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm thực hiện... Công tác quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, kiểm soát thủ tục hành chính, hoạt động công chứng, đấu giá tài sản đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong 6 tháng đầu năm, các Phòng Công chứng thuộc Sở (Số I; II; III) thực hiện công chứng 1.153 việc, chứng thực 6.992 việc. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá 35 hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

Tuy nhiên, hiện nay công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp còn thiếu; đội ngũ công chứng viên, đấu giá viên, trợ giúp viên pháp lý, luật sư... số lượng ít, nguồn đào tạo khó khăn; kỹ năng xây dựng văn bản, ý kiến tham gia đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế; công tác triển khai, thực hiện Đề án phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa hiệu quả mang lại chưa cao…

Phát biểu thảo luận tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành đề xuất, kiến nghị tập trung vào công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác bổ trợ như hoạt động công chứng, hoạt động đấu giá tài sản, nhất là tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản công thanh lý theo quy định, công tác giám định tư pháp...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành Tư pháp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua đã đóng góp tích cực đối với sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục chủ động triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở về công tác tư pháp. Đặc biệt, tập thể lãnh đạo Sở cần phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ; công chức, viên chức thuộc ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chủ động tham mưu, đề xuất cho tỉnh những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp; chú trọng công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Cần nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới hình thức, lựa chọn nội dung trọng tâm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Nội vụ và sở, ngành có liên quan, UBND các địa phương trong tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp nâng cao hiệu quả hoạt động./.

Lương Tiến Nhật (Sở Tư pháp)

Xem thêm