Phiên họp UBND tỉnh Bắc Kạn tháng 3:

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nêu cao quyết tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 28/3, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Phiên họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh quý I/2023.

Dự phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và phòng, ban chuyên môn dự họp tại điểm cầu địa phương.

Quang cảnh Phiên họp.

Quang cảnh Phiên họp.

Trong tháng 3, các địa phương tập trung sản xuất vụ xuân, với kế hoạch gieo trồng cây lương thực có hạt toàn tỉnh là 17.044ha. Các cây trồng chính cơ bản gieo cấy trong khung thời vụ chỉ đạo, diện tích gieo trồng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn đại gia súc hiện có 62.750 con, đạt 95% kế hoạch; đàn lợn 162.855 con, đạt 96% kế hoạch; đàn gia cầm 1.840.050 con, đạt 90% kế hoạch. Công tác trồng rừng được quan tâm chỉ đạo, diện tích đã thực hiện 395ha, đạt 10% kế hoạch. Trong quý I trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 2ha rừng sản xuất. Các ngành chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 68 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 44m3 gỗ các loại...

Giá trị sản xuất công nghiệp quý I ước đạt gần 386 tỷ đồng, đạt 21,77% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.894 tỷ đồng, đạt gần 27% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 17/3 đạt 146 tỷ đồng, bằng 6% kế hoạch vốn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 17/3 đạt trên 115 tỷ đồng.

Toàn tỉnh đón 430.532 lượt khách du lịch trong quý I, đạt 55,91% kế hoạch. Tỉnh đã tổ chức thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế và công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Tại Phiên họp, các địa phương báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đồng thời kiến nghị với tỉnh và sở, ngành liên quan tháo gỡ những vướng mắc phát sinh và bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; sớm ấn định số thu thuế đối với các doanh nghiệp chế biến khoáng sản... Các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và những nội dung cần triển khai trong thời gian tới; thông qua các nội dung trình tại Kỳ họp tháng 4, HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu kết luận.

Kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương nêu cao quyết tâm, đề ra các giải pháp cụ thể và hành động quyết liệt để khắc phục triệt để những hạn chế, thúc đẩy và tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trên từng lĩnh vực, từng địa phương; phấn đấu quý sau kết quả, tăng trưởng mạnh hơn quý trước. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp, sớm ra được dự án sản xuất để tạo giá trị gia tăng; tăng nguồn thu từ du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn; nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, giáo dục và đào tạo, cải cách hành chính, chuyển đổi số.../.

Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 thông qua 05 nội dung trình tại Kỳ họp tháng 4 HĐND tỉnh, gồm:

Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng và tham gia các cuộc thi, liên hoan cấp huyện, cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đào tạo, bồi dưỡng những người không hưởng lương từ NSNN trên địa bàn tỉnh.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất đai khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại Điều 15 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem thêm