Công an huyện Chợ Đồn thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính

BBK - Công an huyện Chợ Đồn thông báo truy tìm chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính.

Xem thêm