Công bố Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á

BBK - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á.

Xem thêm