Công bố Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Luyện kim Đông Bắc

BBK - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn công bố Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Luyện kim Đông Bắc.

Xem thêm