Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026:

Đại biểu HĐND tỉnh nghe các báo cáo, tờ trình

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 31/7, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu tiếp tục nghe báo cáo, tờ trình tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Chủ tọa điều hành Kỳ họp.

Chủ tọa điều hành Kỳ họp.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của UBND tỉnh cho thấy: Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,66%. Nông, lâm nghiệp có bước phát triển khá theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới. Công nghiệp, xây dựng tăng 9,11%, lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022 xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố, tăng 04 bậc so với năm 2021. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 13 bậc, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; khu vực công nghiệp - xây dựng cơ bản và dịch vụ tăng trưởng thấp so với kịch bản đề ra. Công tác giải ngân đầu tư công; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã gặp khó khăn phải dừng hoạt động, giải thể…

Tiếp đó, đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn...

Chiều nay (31/7), các đại biểu tiếp tục chương trình làm việc./.

Xem thêm