Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ V

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong hai ngày 25, 26/6, Công đoàn ngành Y tế Bắc Kạn tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.
Toàn cảnh Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2023, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn ngành gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19. Mặc dù vậy, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, sự phối hợp của các đơn vị liên quan và sự đoàn kết, đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, công tác công đoàn ngành Y tế đã có bước chuyển biến rõ nét. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Thị Thu Hương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Thị Thu Hương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028 Đại hội xác định 03 khâu đột phá là: Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, trọng tâm là chủ tịch công đoàn cơ sở có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín; chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế khoá V ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế khoá V ra mắt Đại hội.

Đại hội bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế khoá V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Triệu Minh Duyên tiếp tục được tín nhiệm, tái cử chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành khoá mới./.

Xem thêm