Đại hội Hội Nông dân huyện Na Rì lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 21/4, huyện Na Rì tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh lựa chọn đại hội điểm cấp huyện.

Tham dự Đại hội có 146 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 hội viên nông dân trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân huyện Na Rì đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần IX đề ra. Trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã có 6.108 lượt hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp. Kết quả bình xét có 1.926 lượt hộ đạt SXKDG các cấp, giúp 113 hộ thoát nghèo.

Hướng dẫn thành lập 145 tổ hợp tác với 1.776 thành viên tham gia; hướng dẫn xây dựng 08 sản phẩm OCOP, góp phần nâng số lượng sản phẩm OCOP toàn huyện lên 23 sản phẩm; duy trì 53 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng”. Quản lý ủy thác các nguồn vốn vay gần 200 tỷ đồng cho gần 3.000 lượt vay. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức vận động kết nạp được 666 hội viên mới...

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển’, Hội Nông dân huyện Na Rì tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; nâng cao vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

Trong đó, phấn đấu có 98% trở lên cán bộ hội viên được tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và Nghị quyết của Hội; kết nạp mới từ 80 hội viên trở lên/năm. Hằng năm, 90% trở lên hội viên được tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật; từ 30% trở lên hộ hội viên đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 100% Hội Nông dân cấp xã xây dựng được mô hình kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã); xây dựng mới, củng cố nâng cao chất lượng 05 sản phẩm OCOP…

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí; đồng chí Vũ Việt Bắc tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Rì, nhiệm kỳ 2023- 2028; đại hội bầu 31 đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Văn nghệ chào mừng với nhiều tiết mục đặc sắc.

Văn nghệ chào mừng với nhiều tiết mục đặc sắc.

Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Đồng chí Lưu Văn Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả các cấp Hội Nông dân huyện Na Rì đã đạt được trong 5 năm qua.

Đồng chí Lưu Văn Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả các cấp Hội Nông dân huyện Na Rì đã đạt được trong 5 năm qua.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của nông dân huyện Na Rì

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của nông dân huyện Na Rì

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Na Rì khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Na Rì khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Xem thêm