Đánh giá hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 10/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tổ chức Hội nghị - Hội thảo đánh giá hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Toàn tỉnh hiện có 108 TTHTCĐ đang hoạt động ở 96 xã, 06 phường và 06 thị trấn. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong xây dựng, duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ.

Hoạt động của các TTHTCĐ đã góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật; thông qua việc truyền nghề và dạy nghề ngắn hạn giúp người lao động giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Hoạt động của các TTHTCĐ cũng góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư...

Tuy nhiên, đa số TTHTCĐ hiện không có trụ sở hoặc phòng làm việc riêng. Trang, thiết bị đa phần đều thiếu, xuống cấp; kinh phí duy trì hoạt động còn hạn hẹp.

Đại biểu đại diện Trung tâm học tập cộng đồng xã Cao Tân (Pác Nặm) trình bày tham luận.

Đại biểu đại diện Trung tâm học tập cộng đồng xã Cao Tân (Pác Nặm) trình bày tham luận.

Các đại biểu đã trình bày về thực trạng TTHTCĐ tại địa phương hiện nay. Đồng thời, tiến hành thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của TTHTCĐ trong thời gian tới.../.

Xem thêm