Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác ngân hàng trên địa bàn quý I/2024 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tín dụng.
Đồng chí Đoàn Sỹ Quý, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đoàn Sỹ Quý, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2024 các ngân hàng trên địa bàn đã tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách theo chủ trương, điều hành của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của tỉnh về nhiệm vụ năm 2024. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024; triển khai Đề án tổng thể thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2024 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030...

Hệ thống Ngân hàng đã tích cực huy động vốn, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ; đảm bảo nguồn vốn tập trung cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; bám sát các dự án đầu tư của tỉnh, ưu tiên vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cho vay hỗ trợ lãi suất theo các nghị quyết của HĐND tỉnh, cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng, góp phần hạn chế tín dụng đen, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Ước thực hiện đến 31/3/2024, tổng huy động vốn toàn địa bàn Bắc Kạn đạt 14.780 tỷ đồng, tăng 2,7% so với 31/12/2023, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ tín dụng ước đạt 12.790 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, dự báo khó khăn, thách thức về tăng trưởng tín dụng, các khoản vay của người dân và doanh nghiệp đến thời hạn trả nợ, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế gặp nhiều khó khăn; hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu quy mô nhỏ, lẻ, thiếu những dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, khả thi...

Hội nghị đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tín dụng nói riêng và hoạt động tiền tệ, ngân hàng nói chung phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Hệ thống Ngân hàng tỉnh Bắc Kạn thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tập trung nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch quý II/2024 và nhiệm vụ cả năm 2024./.

Xem thêm