Đoàn ĐBQH tỉnh: Họp Đoàn giám sát chuyên đề  “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”

Ngày 14/4, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” tổ chức họp để thống nhất một số nội dung trước khi làm việc với UBND tỉnh, đồng thời đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sơ bộ của Đoàn giám sát. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, thành viên Đoàn giám sát đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo giám sát của Đoàn, đưa ra các nội dung cần làm rõ trong buổi làm việc với UBND tỉnh để đưa vào nội dung báo cáo giám sát như: Công tác giải ngân vốn đầu tư công của các địa phương, sự chủ động của các cơ quan, các chủ đầu tư trong chuẩn bị triển khai dự án; đánh giá rõ thêm về việc chỉ đạo, triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ sở; việc sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp trụ sở của các cơ quan Thuế, Viện Kiểm sát nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự tại các huyện…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh đề nghị Tổ thư ký tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong Đoàn để sửa bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Các nội dung trong báo cáo giám sát cần bám sát các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các luật liên quan trên 05 lĩnh vực trọng điểm. Đề nghị các thành viên Đoàn giám sát trên cơ sở nghiên cứu chuyên đề và qua giám sát trực tiếp tại cơ sở chủ động chuẩn bị nội dung để hỏi và thảo luận tại buổi làm việc với UBND tỉnh chiều 15/4; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo báo cáo của Đoàn để hoàn thiện đúng thời gian quy định./.

Thu Thương (VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

Xem thêm