KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN PÁC NẶM (19/8/2003-19/8/2023):

Đoàn kết, thống nhất ý chí, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh toàn diện

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Pác Nặm luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí, chủ trương và hành động, nhất là công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đoàn kết, thống nhất ý chí, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh toàn diện ảnh 1

Đồng chí Dương Văn Tuyến, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm.

Nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt

Từ khi thành lập huyện (năm 2003), Pác Nặm luôn xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển. Trong đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng là “then chốt của then chốt”, nhằm có đội ngũ cán bộ từ lãnh đạo quản lý đến cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời điểm mới thành lập huyện, toàn Đảng bộ có 957 đảng viên, các chi bộ chủ yếu sinh hoạt ghép. Năm 2004, Đảng bộ có 1.031 đảng viên với 22 chi, đảng bộ cơ sở, 55 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến nay, Đảng bộ huyện đã có gần 2.800 đảng viên, 33 chi, đảng bộ cơ sở, 152 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Hằng năm công tác kết nạp đảng viên mới đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Đảng bộ huyện Pác Nặm luôn nêu cao tinh thần dân chủ nhằm phát huy nguồn lực trí tuệ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ huyện Pác Nặm luôn nêu cao tinh thần dân chủ nhằm phát huy nguồn lực trí tuệ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trải qua hơn 04 nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Pác Nặm luôn đoàn kết, thống nhất ý chí, chủ trương, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện, có tính đột phá, trọng tâm là “tạo nguồn quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Đây là một trong những bước đột phá quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương. Lực lượng vũ trang huyện cũng đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai toàn diện các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên ở tất cả các cơ quan, đơn vị địa phương cơ sở. Duy trì việc phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp theo dõi và dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, chi bộ cơ quan, đơn vị, từ đó nắm rõ tình hình của mỗi đơn vị, địa phương về các mặt công tác. Trên cơ sở đó đưa ra những chủ trương, quyết sách sát với thực tiễn, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, cán bộ, đảng viên đánh giá cao.

Nỗ lực vượt khó đưa Pác Nặm phát triển hơn nữa

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay huyện Pác Nặm đã có sự thay đổi toàn diện. Cơ sở hạ tầng nông thôn như: Đường giao thông, hệ thống lưới điện quốc gia, mạng lưới trường lớp học, y tế, công trình thủy lợi… đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết Chuyên đề về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Diện mạo khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, các địa phương đã tạo được các vùng chuyên canh cây trồng, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, góp phần tăng trưởng về kinh tế - xã hội, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện tăng dần qua các năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện còn gặp một số khó khăn và thách thức như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ lệ thấp; ngành du lịch - dịch vụ tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa phát huy được tiềm năng; sản xuất nông, lâm nghiệp ở nhiều địa phương còn nhỏ lẻ, phân tán; việc thực hiện các chương trình trọng tâm còn chậm; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, bảo vệ rừng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị vẫn còn hạn chế; ý thức chấp hành nguyên tắc, kỷ luật Đảng của một số cán bộ, đảng viên còn thấp, còn có đảng viên vi phạm quy định của Đảng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật…

Do vậy, trong thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Cần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc và hiệu quả chỉ đạo, điều hành gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.../.

Xem thêm