Đọc lại một tờ Báo Bắc Kạn cũ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Nhân dịp tiến tới 60 năm ngày thành lập cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (18/11/1963-18/11/2023), chúng ta cùng đọc lại một trong những tờ Báo Bắc Kạn hiếm hoi còn tìm được, đó là Báo Bắc Kạn số 39 ra ngày 19/8/1964.

Thi hành Nghị quyết số 5-NQ/TU ngày 19/01/1961 của Ban Bí thư về công tác báo chí địa phương, sau hai năm củng cố bộ máy và nâng cao chất lượng tờ tin Bắc Kạn, ngày 18/11/1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ra Nghị quyết chuyển tờ tin thành tờ Báo Bắc Kạn. Nhân dịp tiến tới 60 năm ngày thành lập cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (18/11/1963-18/11/2023), chúng ta cùng đọc lại một trong những tờ Báo Bắc Kạn hiếm hoi còn tìm được, đó là Báo Bắc Kạn số 39 ra ngày 19/8/1964.

Sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từ mùa xuân năm Giáp Thìn-1964, Báo Bắc Kạn bắt đầu phát hành số đầu tiên, với định kỳ 5 ngày ra một số, phát hành tại bưu điện với giá 3 xu/tờ. Trong quá trình đó, việc xuất bản và phát hành có gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự lãnh đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và một số ngành tích cực phục vụ như Ty Bưu điện - Truyền thanh, Nhà in và Quốc doanh nhiếp ảnh nên đã giúp tờ báo xuất bản được kịp thời, đúng hạn và phát hành được nhanh chóng.

Báo Bắc Kạn số 39 ra ngày 19/8/1964 được nêu rõ là số báo kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám với khẩu hiệu trên trang nhất “Tinh thần Cách mạng Tháng Tám muôn năm!”. Xã luận của tờ báo viết: “Chúng ta nhớ ơn cách mạng, nhớ ơn Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch thì chúng ta càng ra sức thi đua thực hiện kế hoạch, biến tinh thần thành hành động thực tế, làm cho kế hoạch Nhà nước năm 1964 thực hiện thắng lợi rực rỡ. Đó là những biểu hiện thiết thực nhất của toàn dân ta phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám”.

Trong số báo này, có tổng số 17 tin, bài, tranh, ảnh, thơ. Nổi bật là loạt tin bài phản ánh đậm nét về đợt thi đua lập thành tích chào mừng hai ngày lịch sử 19/8 và 02/9. Về lĩnh vực nông nghiệp, có tin về hội nghị củng cố các hợp tác xã phía Bắc huyện Ngân Sơn diễn ra từ ngày 6 đến ngày 08/8/1964 đã đạt kết quả tốt. Tiếp đó là những tin về thành tích tiến bộ trong sản xuất vụ mùa của các hợp tác xã (HTX): Nà Rào xã Nguyên Phúc, Làng Điền, xã Quảng Chu huyện Bạch Thông (Quảng Chu nay thuộc huyện Chợ Mới), Bản Diếu (xã Lam Sơn (nay là xã Sơn Thành, Na Rì), đội Nà Ón thuộc HTX Liên Thắng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn và một ảnh chụp cảnh xã viên HTX Nà Kén, xã Vũ Muộn, Bạch Thông đang thi đua hoàn thành cấy lúa mùa xong trước thời hạn đề ra.

Về lĩnh vực công nghiệp, báo đưa tin về Xưởng Cơ khí thuộc Ty Công nghiệp tỉnh đã phát huy 3 sáng kiến kinh nghiệm có giá trị, nhờ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 1964.

Để thấy rõ sự đổi thay nhờ Cách mạng Tháng Tám, bài “Đời sống của đồng bào Dao Đỏ Phiêng Kham ngày càng đổi mới”, trích lời đồng bào Dao Đỏ ở Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông nói: “Có Cách mạng Tháng Tám, có Đảng, có Bác Hồ, người Dao Đỏ chúng tôi mới có ngày nay”; bài “Nhờ Cách mạng Tháng Tám người nghèo mới được cơm no, áo ấm” nói về gia đình bác Xẻn ở HTX Đông Chót, xã Bằng Đức (nay là xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn), từ thân phận nô lệ thời thực dân, đế quốc, nay gia đình bác đã có cơm no, áo ấm, con cái được học hành, có đủ trâu cày, ruộng cấy và có nhà để ở.

Trang 4 của báo, ngoài bài thơ tiếng Tày của tác giả Lan Giao với nhan đề “Cách mạng bươn pét lưu truyền vạn tởi” (Cách mạng Tháng Tám lưu truyền vạn đời) còn có bài viết về những ngày hè của các em thiếu niên thị xã rất bổ ích như vui chơi học hát, tổ chức những câu lạc bộ có sách báo, bóng bàn, dạy múa... lập nhiều thành tích dâng lên Đảng, Bác và Đại hội cháu ngoan Bác Hồ các cấp sắp tới.

Đặc biệt, trong số báo này có đăng bài “Đâu đâu tôi cũng thấy sự nỗ lực của đồng bào Bắc Kạn xây dựng cuộc sống mới” nội dung phỏng vấn nhà thơ nổi tiếng Tế Hanh nhân dịp đến thăm Bắc Kạn. Nhà thơ đã đến thăm thị xã, Phủ Thông, Chợ Rã, hồ Ba Bể, HTX Phiêng Kham. Tại đây, nhà thơ đã viết bốn câu thơ về tình kết nghĩa hai tỉnh Bắc Kạn – Kông Tum:

Thấy Bắc Kạn nhớ Kông Tum

Nhớ sông nhớ núi nhớ rừng nhớ cây

Bắc – Nam tình nghĩa là đây

Hôm nay Bắc Kạn mai này Kông Tum

***

Nhân đọc lại tờ báo cũ này, càng thấy hơn sự cần thiết của việc sưu tầm đầy đủ các văn bản, tư liệu liên quan và toàn bộ các số Báo Bắc Kạn đã phát hành từ khi thành lập đến nay. Vì đây là những tư liệu quý phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực quá trình hình thành, phát triển của Báo Bắc Kạn trong suốt 60 năm qua. Khẳng định những đóng góp to lớn của Báo Bắc Kạn đối với việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chính sách, quyết định của Đảng bộ, chính quyền địa phương đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ những người làm Báo Đảng. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tòa soạn trong tình hình mới./.

KIM KIM

Xem thêm