Đổi mới công tác tuyên giáo công đoàn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho người lao động được công đoàn các cấp tỉnh Bắc Kạn triển khai thường xuyên, liên tục và có nhiều đổi mới.
Đổi mới cách thể hiện thông tin trên trang Fanpage Lao động & Công đoàn Bắc Kạn.

Đổi mới cách thể hiện thông tin trên trang Fanpage Lao động & Công đoàn Bắc Kạn.

Trang Fanpage Lao động & Công đoàn Bắc Kạn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng đến nay là năm thứ 4. Hiện, nhóm có trên 4.500 thành viên là cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động. Mỗi ngày đều có ít nhất từ 02 tin, bài, thông tin được cập nhật, đăng tải. Nội dung đăng tải liên quan tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương; phản ánh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; cách làm, kinh nghiệm hay, điển hình tiêu biểu trong công tác công đoàn, lao động, sản xuất giỏi; phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Những nội dung trên thường xuyên được thể hiện bằng nhiều hình thức đổi mới, sinh động, phong phú, cập nhật kịp thời, phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, từ khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đến nay, cùng với thực hiện lộ trình chuyển đổi số của tỉnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, giáo dục đoàn viên được sử dụng rộng rãi, mạnh mẽ. Công đoàn các cấp đã tận dụng lợi thế của mạng xã hội như: Facebook, Zalo… để đẩy mạnh công tác tuyên giáo. Trang thông tin điện tử congdoanbackan.org.vn của LĐLĐ tỉnh cũng là một địa chỉ tin cậy có nhiều nội dung phong phú, thiết thực với độc giả, CNVCLĐ.

Hiện toàn tỉnh có 10/10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trên 630 công đoàn cơ sở tạo lập nhóm Zalo, Fanpage để cập nhật, đăng tải các hoạt động công đoàn, các chính sách pháp luật có liên quan đến đoàn viên, CNVCLĐ.

Bên cạnh đó, hằng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông như Báo Bắc Kạn, Đài PT&TH tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn.

Hằng quý, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên công đoàn nhằm thông tin về một số chuyên đề, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nắm tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân; công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Thông qua các nội dung này giúp nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên công đoàn, phục vụ tuyên truyền sâu sát, phù hợp với tình hình mới và chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, địa phương...

Hội nghị Báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh được tổ chức hằng quý, giúp nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị Báo cáo viên công đoàn cấp tỉnh được tổ chức hằng quý, giúp nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.

Trong 4 tháng đầu năm, LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện công tác tuyên giáo công đoàn và tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023, trọng tâm là đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho CNVCLĐ được học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng. Vận động đoàn viên tham gia các cuộc thi toàn quốc, cấp tỉnh…

Các cấp công đoàn cụ thể hoá thông qua tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức các cuộc thi gắn liền với các sự kiện chính trị trọng đại, ngày lễ, Tết, kỷ niệm… Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký các danh hiệu văn hoá năm 2023…

Đổi mới công tác tuyên giáo là yêu cầu cấp thiết của tổ chức công đoàn. Phát huy những kết quả đạt được, công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục đa dạng hoá phương thức truyền thông, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với thị hiếu, nhu cầu tiếp nhận thông tin. Tăng cường thu hút, tập hợp đoàn viên, người lao động, giúp củng cố niềm tin với Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng giai cấp công nhân và lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững vàng về tư tưởng chính trị, thống nhất trong hành động, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao./.

Xem thêm