Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Huyện Ngân Sơn cần quyết tâm, nỗ lực trong thực hiện các chương trình MTQG

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 23/4, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cùng đoàn công tác đến kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình MTQG tại huyện Ngân Sơn.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của tỉnh với huyện Ngân Sơn.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của tỉnh với huyện Ngân Sơn.

Báo cáo tại buổi làm việc thể hiện, năm 2024 huyện Ngân Sơn giao tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG hơn 206,6 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư hơn 95,3 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 111,3 tỷ đồng, bao gồm vốn thực hiện năm 2024 và vốn năm 2022, 2023 chuyển sang.

Đến ngày 15/4/2024, huyện mới giải ngân được hơn 10,5 tỷ đồng, đạt khoảng 5% kế hoạch (giải ngân chậm theo kế hoạch), trong đó Chương trình MTQG giảm nghèo giải ngân đạt 8,39%; Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 2,12%; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chưa giải ngân.

Lãnh đạo huyện Ngân Sơn báo cáo các nội dung làm việc với Đoàn công tác.

Lãnh đạo huyện Ngân Sơn báo cáo các nội dung làm việc với Đoàn công tác.

Hiện khó khăn lớn nhất của huyện đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là việc huy động các nguồn lực chưa đáp ứng được nhu cầu, dẫn tới khó hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng và các tiêu chí cần vốn.

Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh dự buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh dự buổi làm việc.

Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc thực hiện 08 dự án và các tiểu dự án tiến độ chậm, theo huyện nguyên nhân là do các văn bản hướng dẫn còn chung chung, chưa được tập huấn, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ...

Đại diện lãnh đạo xã Hiệp Lực phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo xã Hiệp Lực phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã cùng trao đổi, làm rõ một số nội dung, trong đó hướng dẫn thực hiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, các sở, ngành đề nghị huyện sớm triển khai các mô hình dự án, các sở, ngành sẽ thường xuyên hướng dẫn địa phương trong quá trình thực hiện.

Đoàn công tác làm việc với xã Hiệp Lực.

Đoàn công tác làm việc với xã Hiệp Lực.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị huyện Ngân Sơn quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để triển khai Chương trình. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp cụ thể để thực hiện các chương trình. Thường xuyên kiểm tra thực tế tại các đơn vị, qua đó tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. UBND huyện giao chỉ tiêu giải ngân cho từng đơn vị để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Đối với từng chương trình cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Chương trình giảm nghèo tại các xã đã phê duyệt dự án đảm bảo thực hiện ngay; các xã khác cần tập trung quyết liệt để triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đề nghị đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt dự án; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân để thực hiện Chương trình hiệu quả. Chương trình nông thôn mới, hiện nay huyện còn khó khăn về huy động nguồn lực, đề nghị tổng hợp, báo cáo các ngành có liên quan để kịp thời tháo gỡ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kết luận buổi làm việc.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã rà soát các dự án có khả năng giải ngân được và số kinh phí còn dư không có khả năng giải ngân, tổng hợp báo cáo UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG tại xã Hiệp Lực./.

Xem thêm